Brožura o nařízení o dědictví

Přeshraniční dědická řízení byla vždy složitá. Evropská unie si tedy předsevzala zjednodušit jejich průběh a sjednotit jejich pravidla ve svých členských zemích. Dne 4. července 2012 bylo schváleno evropské nařízení o dědictví (č. 650/2012), jehož aplikace ovlivní dosavadní praxi všech notářů v EU. Z podnětu Evropské notářské sítě pak Rada notářství Evropské unie začala v roce 2013 pracovat na novém projektu – praktické brožuře, která zodpoví nejčastější otázky, jež si notáři kladou v souvislosti s aplikací tohoto nařízení.

Brožura bude připravena na základě praktických otázek, které kontaktní body ENS shromáždily mezi notáři v každé členské zemi CNUE. Odpovědi na otázky zpracují experti na evropské dědické právo z příslušné pracovní skupiny CNUE. Pracovní návrh brožury by měl připraven na podzim roku 2013, dokončení a zveřejnění brožury je plánováno na začátek roku 2014, tak aby notáři měli dostatek času připravit se na aplikaci nařízení, které vstoupí v účinnost 17. srpna 2015.