Dědické řízení v zemích EU

 

Informace o dědickém řízení v členských zemích Evropské unie najdete na webovém portálu "Dědictví v Evropě". Na těchto internetových stránkách se nacházejí informační listy o dědickém právu ve všech členských zemích EU, které na základě svých odborných znalostí vypracovala Rada notářství Evropské unie (CNUE).

Všechny informační listy jsou dostupné v 23 národních jazycích EU a poskytují odpovědi na následující nejčastější otázky spojené s dědickým řízením:

Které státní orgány jsou příslušné? Na koho se mám obrátit?
Které právo je použitelné? Mohu si zvolit právo, které bude použitelné pro moji pozůstalost?
Kdo dědí a v jaké výši v případě, že neexistuje závěť?
Jaká jsou omezení volného nakládání s vlastní pozůstalostí prostřednictvím závěti (povinné díly)?
Jak se pořizuje závěť a mohu ji nechat zaregistrovat?
Kdy a jak se člověk stává dědicem?
Jakou dědickou daň musím zaplatit?

Webové stránky „Dědictví v Evropě“ jsou praktickým zdrojem základních informací zejména v případě dědických řízení s mezinárodním prvkem. Stránky byly vytvořeny s finanční podporou Evropské komise.

Webové stránky o dědictví nalezente zde