Evropský seznam notářů

Potřebujete najít notáře v jiném členském státě Evropské unie? S pomocí Evropského seznamu notářů to bude otázka několika vteřin.

Evropský seznam notářů je dalším z řady projektů Rady notářství Evropské unie, který vznikl s finanční podporou Evropské komise. Prostřednictvím tohoto webového portálu můžete dohledat notáře ve 22 evropských zemích. U každého notáře najdete všechny nezbytné kontaktní údaje včetně mapy, která vám ukáže přesné umístění kanceláře v obci, a specifikace jazyků, jimiž notář nebo jeho pracovníci hovoří.

Webové stránky Evropského seznamu notářů pracují s vlastním vyhledávačem, dostupným ve 23 úředních jazycích Evropské unie. Při vyhledávání je nejdříve potřeba zvolit zemi, v níž chcete notáře vyhledat. Poté je možné zadat doplňující kritéria: město, jméno notáře či jazyk, který by měl notář ovládat.

Evropský seznam notářů naleznete zde