Majetkové režimy páru v zemích EU

Rada notářství Evropské unie v roce 2012 spustila projekt zaměřený na právní úpravu majetkových poměrů v manželství, resp. registrovaném partnerství. Informace o úpravě ve všech členských zemích EU jsou dostupné na speciálním webovém portálu "Páry v Evropě".

Všechny informační listy jsou dostupné v 23 národních jazycích EU a poskytují odpovědi na následující nejčastější otázky spojené s uspořádáním majetkových poměrů v manželství nebo v rámci registrovaného partnerství:

Které právo je rozhodné pro majetek vašeho páru?
Žijete-li v registrovaném či neregistrovaném partnerství, co stanoví zákon pro váš majetek?
Existuje ve vaší zemi zákonný manželský majetkový režim a co stanoví?
Jak si můžete upravit svůj majetkový režim?
Může/ musí být váš majetkový režim registrován?
Jaké jsou majetkoprávní důsledky rozvodu/ rozluky?
Jaké jsou majetkoprávní důsledky úmrtí?
Pokud vy a váš partner máte různou státní příslušnost, stanovuje pro vás vaše národní právo nějakou zvláštní majetkoprávní úpravu?

Stránky o majetkových režimech byly vytvořeny z podnětu Evropské notářské sítě za odborné spolupráce s Univerzitou Karl-Franzens v Grazu a s finanční podporou Evropské komise.

Webové stránky o majetkových režimech párů najdete zde.