Ochrana zranitelných dospělých

Rada notářství Evropské unie (CNUE) vytvořila ve spolupráci s Evropskou notářskou sítí další praktický nástroj pro evropské notáře i širokou veřejnost – webové stránky „Zranitelné dospělé osoby v Evropě“). Webové stránky poskytují informace o opatřeních určených pro ochranu zranitelných dospělých v 22 evropských zemích. Webové stránky jsou dostupné v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.

Webové stránky reagují na potřeby a přání evropských občanů, které vyplývají jednak z fenoménu stárnutí populace, jednak ze snahy více integrovat do běžného života osoby s hendikepem, ale také jednoduše z vůle dospělých osob rozhodnout o své budoucnosti v případě stáří, nemoci nebo úrazu. Na stránkách je tedy možné najít informace o tom, jaká ochranná opatření existují v jednotlivých zemích CNUE, který orgán veřejné moci může tato ochranná opatření vydávat, jaké jsou věcné a formální podmínky a omezení ochranných opatření a konečně informaci o kolizních normách v případě uplatnění ochranných opatřeních v přeshraničním rámci.

Webové stránky „Zranitelné dospělé osoby v Evropě“ naleznete zde.