Od 1. července 2022 dochází k úpravě aplikace pro vyhledávání manželských smluv.
Podrobnosti včetně aktuálních faktických omezení plateb za lustrace naleznete zde.

ZavřítAktuality

XLV. sněm Notářské komory České republiky

Dne 21.6.2022 proběhl XLV. sněm Notářské komory ČR. Všichni přítomní delegáti jed0nomyslně schválili zprávu o činnosti prezidia NKČR za rok 2021. Dále delegáti projednali a jednomyslně schválili interní předpisy, upravující notářskou činnost a činnost orgánů notářské samosprávy.

Všechny aktuality