Vnitřní předpisy NKČR

Výkladová stanoviska prezidia NKČR

K obecným ustanovením o notářské činnosti

K zvláštním ustanovením o notářské činnosti

K notářským odměnám

K soudnímu komisaritátu

 

K činnosti dle obchodního práva

K vidimaci a legalizaci


K přímým zápisům do veřejných rejstříků