Časopis Ad Notam

Vydává Notářská komora ČR se sídlem Apolinářská 12, 120 00 Praha 2, tel. 224 921 126, 224 921 258, tel./fax 224 919 192, 224 919 266, e-mail:prispevky.adnotam@nkcr.cz, predplatne.adnotam@nkcr.cz, www.nkcr.cz, ISSN 1211-0558, MK ČR E 7049.

Statut časopisu - Redakce - Ceník inzerce - Ceny a předplatné - Instrukce pro autory - PDF podoba časopisu